/ Sınavlar

KPSS Önlisans Sınavına Girecekler Hangi Konulardan Sorumlular

25 Ağustos 2020
A

2020 KPSS Önlisans ÖSYM tarafında yapılacak sınavda; Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerin den çıkacaktır...


2020 KPSS Önlisans ÖSYM tarafında yapılacak sınavda; Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerin den çıkacaktır.

Türkçe - 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Ses Bilgisi
Yapı Bilgisi
Sözcük Türleri
Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
 Anlatım Bozuklukları

Matematik - 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
Temel Kavramlar,
Sayılar,
Bölme-Bölünebilme Kuralları,
Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,
Birinci Dereceden Denklemler,
Rasyonel Sayılar,
Üslü Sayılar,
Köklü Sayılar,
Çarpanlara Ayırma,
Eşitsizlik – Mutlak Değer,
Oran – Orantı,
Problemler,
Kümeler,
İşlem - Modüler Aritmetik,
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
Tablo ve Grafikler
 
Tarih - 27 Soru
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
İlk Türk - İslam Devletleri ve Beylikleri 
Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
I. TBMM Dönemi
Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
Atatürk İnkılapları
Atatürk İlkeleri
Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk Sonrası Dönem
Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya - 18 Soru
Türkiye’nin Coğrafi Konumu
Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

Vatandaşlık - 9 Soru
Hukukun Temel Kavramları,
Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı,
Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi,
1982 Anayasasının Temel İlkeleri,
Yasama,
Yürütme,
Yargı,
Temel Hak Ve Hürriyetler,
İdare Hukuku Ve
Güncel Bilgiler - 6 Soru
olmak üzere
2020 KPSS Önlisans sınavında toplamda; 60 Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik) 60 Genel Kültür (Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık) olmak üzere 120 soru yer alacaktır. 

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 241691
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.