/ Gündem

Özel Okullar online eğitim vermesi durumunda ücret iadesi yapacaklar.

21 Ağustos 2020
A

Özder Genel Başkanı ve Çözüm Özel Okul Dernekleri ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında pandemi başladığından bu yana haftalık olarak yapılan görüşmeler sonucunda; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 5 büyük özel okul derneğine üye olan tüm okulların yüz yüze eğitim yapılamayacak günler için velilere ücret iadesinde bulunması kararı alınmıştır.


Sayın Kurucu Temsilcisi,

Pandemi sürecinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için okullarımızda öğrenim gören öğrencilere, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren eğitim-öğretim yılı sonuna kadar bakanlık kararları gereği yüz yüze eğitim alamadıkları günler için, yemek, servis ve eğitim-öğretim ücreti iadelerinin aşağıda anlatıldığı şekilde yapılmasına Çözüm Eğitim Kurumları Genel Merkezi olarak karar verilmiştir. Tüm okullarımızın aşağıda ifade edilen şekilde öğrenci velilerini bilgilendirmesini rica ederim.

Ahmet AKÇA
Genel Müdür

2020 – 2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILAMAYAN GÜNLER İÇİN

ÖZEL OKUL ÜCRET İADELERİ

1.       Eğitim – Öğretim Ücreti:

a.       Okul ile veli arasında yapılan kayıt sözleşmesinde ifade edilen yıllık eğitim-öğretim ücreti bedeli; ilgili eğitim-öğretim yılının iş günü sayısına bölünerek günlük eğitim-öğretim ücreti bedeli belirlenir. (Örneğin; Yıllık Eğitim-Öğretim Ücreti: 36.000 TL ise 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için iş günü sayısı 180 olarak belirlendiğinden günlük eğitim-öğretim ücreti 36000/180=200 TL olarak belirlenir).

b.       Pandemi dolayısı ile yüz yüze eğitim verilemeyen ve yıl sonunda yüz yüze telafisi yapılamayan her gün için günlük olarak belirlenen günlük eğitim-öğretim ücretinin %20’si oranında eğitim-öğretim ücreti iadesi hesaplanır. (Örneğin; 180 iş günü içerisinde 30 iş günü okul yüz yüze eğitim verememiş ve bu 30 iş günü yüz yüze telafi edilememiş ve günlük eğitim ücreti 200 TL olarak hesaplanmış ise veliye 30x200x20/100=1200 TL eğitim-öğretim ücreti indirimi veya iadesi yansıtılır).

2.       Yemek Ücreti:

a.       Okul ile veli arasında yapılan kayıt sözleşmesinde ifade edilen yıllık yemek ücreti bedeli; ilgili eğitim-öğretim yılının iş günü sayısına bölünerek günlük yemek ücreti bedeli belirlenir. (Örneğin; Yıllık Yemek Ücreti: 3600 TL ise 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için iş günü sayısı 180 olarak belirlendiğinden günlük yemek ücreti 3600/180=20 TL olarak belirlenir).

b.       Pandemi dolayısı ile yüz yüze eğitim verilemeyen ve yıl sonunda yüz yüze telafisi yapılamayan her gün için günlük olarak belirlenen günlük yemek ücreti bedelince yemek ücreti iadesi hesaplanır. (Örneğin; 180 iş günü içerisinde 30 iş günü okul yüz yüze eğitim verememiş ve bu 30 iş günü yüz yüze telafi edilememiş ve günlük yemek ücreti 20 TL olarak hesaplanmış ise veliye 30x20=600 TL yemek bedeli indirimi veya iadesi yansıtılır).

3.       Servis Ücreti:

a.       Okul ile veli arasında yapılan kayıt sözleşmesinde ifade edilen yıllık servis ücreti bedeli; ilgili eğitim-öğretim yılının iş günü sayısına bölünerek günlük servis ücreti bedeli belirlenir. (Örneğin; Yıllık Servis Ücreti: 3600 TL ise 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için iş günü sayısı 180 olarak belirlendiğinden günlük servis ücreti 3600/180=20 TL olarak belirlenir).

b.       Pandemi dolayısı ile yüz yüze eğitim verilemeyen ve yıl sonunda yüz yüze telafisi yapılamayan her gün için günlük olarak belirlenen günlük servis ücreti bedelince servis ücreti iadesi hesaplanır. (Örneğin; 180 iş günü içerisinde 30 iş günü okul yüz yüze eğitim verememiş, bu 30 iş günü yüz yüze telafi edilememiş ve günlük servis ücreti 20 TL olarak hesaplanmış ise veliye 30x20=600 TL servis bedeli indirimi veya iadesi yansıtılır).

HESAPLAMA AÇIKLAMALARI:

  • İş Günü Sayısı: 180 İş Günü. (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İş Günü sayısı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 5 inci Maddesinin birinci fıkrası gereğince Çözüm Okulları için en az 180 iş günü olarak belirlenmiştir. Bu iş günü sayısı tüm okul türleri için geçerlidir).
  • Başlangıç Tarihi: 21 Eylül 2020 tarihinden başlamak üzere yıl içerisinde yüz yüze eğitim verilemeyen ve Haziran – Temmuz 2021 aylarında yeni eğitim-öğretim yılına kadar yüz yüze eğitim yolu ile telafi edilemeyen her iş günü için öğrenci ücretlerinde iade hesaplaması yapılır.
Temel İlke: Günlük eğitim-öğretim / yemek / servis ücretleri belirlenir. 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitim verilemeyen her iş günü için yemek ve servis günlük ücretin tamamı, eğitim-öğretim günlük ücretinin ise %20 si veliye iade / mahsup edilir. İade ve mahsuplaşma işlemi eğitim-öğretim yılının sonunda yüz yüze telafi eğitimi yapılıp yapılmayacağı netleştiğinde ger

 

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 500878
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.