/ Gündem

Yeni YKS AYT Konuları! YKS AYT'de Hangi Konular Çıkacak?

21 Mart 2020
A

2020 Yeni YKS konuları yayınlandı.


Son Dakika : Güncel MEB'in İkinci Dönem Çıkmayacak Dediği 12. Sınıf İkinci Dönem Müfredatı Konuları  TIKLA

https://dogruegitim.com/4655/12-sinif-ikinci-donem-yks-aytye-dahil-olmayan-mufredat-konulari-

Yeni YKS konuları yayınlandı. Bilindiği gibi YKS konuları Koronovirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikte azaldı. Dersler online olarak devam etsede öğrenciler YKS'de okulların kapanması nedeniyle yüz yüze ders işlenmeyen konulardan sorumlu olmayacak. İşte 2020 YKS yeni konular ve YKS 2020'nin azalan konuları.

YKS sınav tarihinde şu an itibari ile bir değişme yok fakat konularda değişiklik yaşandı. Şimdi sizlere bu konuları yazalım.

Yeni AYT Matematik Konuları

-Fonksiyonlar ve Fonksiyonlarda Uygulamalar

-Öteleme, Simetri ve Analitik Düzlemde Dönüşümler

-İkinci Dereceden Denklemler

-İkinci Dereceden Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

-Parabol, Logaritma, Diziler, 

-Limit, Süreklilik

-Türev, Türev Alma Kuralları

-Ekstremum Noktaları

-Türevin Geometrik Yorumu

2020 AYT Matematik'de Çıkmayacak Konular

-Maksimum Minimum Problemleri

-İntegral

-Çemberin Analitik İncelenmesi

Yeni AYT Fizik Konuları

-Vektörler                                   -Pardel Levhalar ve Kkondansatör

-Bağıl Hareket                           -Manyetizma

-Dinamik                                     -Alternatif Akım

-İvmeli Hareket                           -Düzgün Çembersel Hareket

-Atışlar                                        -Kütle Çekim ve Açısal Momomentum

-Enerki ve Hareket                      -Basit Harmonik Hareket

-İtme ve Çizgisel Momentum      -Dalga Mekaniği

-Tark Denge ve Kütle merkezi     -Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

-Basit Makineler                            -Modern Fizik

-Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Potansiyel -Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2020 AYT Fizikte Çıkmayacak Konular


-Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

-Rafyoaktivite

Yeni AYT Kimya Konuları

-Modern Atom Teorisi

-Gazlar

-Sıvı Çözeltiler

-Kimyasal Tepkimelerde Enerji

-Kimyasal Tepkimelerde Hız

-Kimyasal Tepkimelerde Denge

-Kimya ve Elektirik

-Karbon Kimyasına Giriş

2020 AYT Kimyada Çıkmayacak Konular

-Organik Bileşikler:

-Hidrokarbonlar

-Fonksiyonel Gruplar

AYT Biyoloji Konuları         

-Genden Proteine Canlılarda
Enerji Dönüşümleri

-Sinir Sistemi                    -Fotosentez solunum

-Endokrin Sistem              -Bitki Biyolojisi

-Duyu Organları               -Canlılık ve Çevre

-Destek ve Hareket          -Sindirim Sistemi
Sistemi 

-Dolaşım Sistemi             -Solunum Sistemi

-Üriner Sistem                 -Üreme Sistemi ve 
                                           Embriyonik Gelişim

Bitki Biyolojisi İkiye Ayırıyor:

Sınava Dahil Olan Kısım:   

 -Bitkisel Dokular              

-Bitkisel Organlar

Sınava Dahil Olmayan Kısım
:

-Bitkilerde Hareket

-Bitkilere Madde Taşınması

-Bitkilerde Eşeyli Üreme

-Çimlenme ve Dormansı

Yeni AYT Edebiyat Konuları

-Şiir                               -Divan Edebiyatı

-Tiyatro                         -Edebiyat Akımları                                     

-Anlatmaya Bağlı         -Tanzimat Edebiyatı
Metinler

-Öğretici Metinler           -Serveti Fünun Edebiyatı

-Sözlü Anlatım Türleri    -Fecri Ati Topluluğu

-Edebi Sanatlar                -Milli Edebiyat

-İslamiyet Öncesi Türk    -Beş Hececiler
Edebiyatı

-Geçiş Dönemi Eserleri     -Cumhuriyet Dönemi 

-Halk Edebiyatı                 -Dünya Edebiyatı

2020 AYT Edebiyat Çıkmayacak Konular

-Dünya Edebiyatında 20. YY Yazılmış Bir Roman Örneği
İncelemesi

-Cumhuriyet Döneminde Dünya Edebiyatında Deneme

-Söylev

Yeni AYT Tarih Konuları

-Tarih Bilimi                               -Osmanlıda En Uzun YY(1800-1922)

-Uygarlık Tarihi                          -20. YY Başlarında Osmanlı Devleti

-Eski Türk Tarihi                        -I. Dünya Savaşı

-İslam Tarihi                               -Milli Mücadele Dönemi

-Türk İslam Tarihi                       -Atatürk İnkılapları

-Türkiye Tarihi                            -Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

-Beylikten Devlete Osmanlı        -Atatürk Dönemi İiç Politika

-Dünya Gücü Osmanlı                 -Atatürk Ddönemi Dış Politika

-Osmanlı Kültür ve  Medeniyeti  -İki Savaş Arasındaki Dünya

-Osmanlı'da Arayış Yılları(17.yy) -II. Dünya Savaşı

-Osmanşıda Değişim ve Diplomasi 

2020 AYT Tarihten Çıkmayacak Konular

-İki Kutupla Dünya ve Türkiye

-Yumuşama Dönemi ve Sonrası

-Küreselleşen Dünya

-XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

Yeni AYT Coğrafya Konuları

-Doğal Sistemler

-Beşeri Sistemler

-Mekansal Sentez Türkiye

-Küresel Ortam (Bölgeler, Ülkeler, Ekonomi)

-Çevre ve Toplum

-Ekonomik Faaliyetler

Yeni AYT Mantık Konuları

-Mantığa Giriş 

-Mantığın Uygulama Alanları

-Klasik Mantık

-Mantık ve Dil

Sembolik Mantık( Dahil Olmayabilir)

-Felsefe Psikoloji, Sosyoloji konularında değişiklik yok


YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 706588
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.