/ Gündem

Öğretmenlik Meslek Kanunu Nedir? Ne Zaman Çıkacak? İçeriği Nedir?

09 Ocak 2020
A

Öğretmenlik mesleği günümüz şartlarına uygun ve ve güncel hale gelecek mi, öğretmenler bu konuda ne düşünüyor, ihtiyaçları ve istekleri neler gibi soru ve sorunlar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkatini çekti ve bu konuda bir çalışma yapıldı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin dosya Cumhurbaşkanına sunuldu.


      Öğretmenlik mesleği günümüz şartlarına uygun ve ve güncel hale gelecek mi, öğretmenler bu konuda ne düşünüyor, ihtiyaçları ve istekleri neler gibi soru ve sorunlar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkatini çekti ve bu konuda bir çalışma yapıldı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin öneri metni Cumhurbaşkanına sunuldu.

       Milli Eğitim Bakanı Selçuk eğitimin her birey için eşit ve adil şartlar altında gerçekleşmesi gerektiğini anlatarak eğitimin ülke olarak bir ödev olduğunu söyledi. Bakan Selçuk 2020 eğitim vizyonunu da açıklayarak okul terklerinin, öğrenci barınma sorunlarının en aza indirilmesi, güvenli eğitim ortamlarının sağlanması ve devantajlı kesimlerin eğitimden azami derecede faydalanmasına, eğitimde niteliğin artırılmasına, okul öncesi eğitimin artış göstermesine, labaratuvarların geliştirilmesine tasarım ve beceri atölyelerinin kurulmasına imkan sağlanacağının altını çizdi.

Öğretmen Destek Noktaları Nedir? Ne İşe Yarar?

       Bakan Ziya Selçuk bu hedefler doğrultusunda öğretmenlerimize de "güçlü öğretmen, güçlü gelecek" sloganıyla öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bu amaçla "Öğretmen Destek Noktaları" nın kurulacağını ve burada öğretmenlerin sınıflarda okullarda iş ve eylemlerin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir sunacakları eylem alanı oluşturulacak. Bu platformda üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri öğretmenlerin mesleki gelişimleri için anlık ihtiyaçlarını belirleyecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Öneri Metni

        Bakan Selçuk öğretmenlerin mesleklerine kendilerini ait hissetmeleri ve güven duygusunun güçlenmesi için öğretmen ve yöneticilerin hakları, atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları gibi önemli konuları kapsayan öğretmenlik meslek kanununa ilişkin dosya ve metninin Cumhurbaşkanına sunulduğunu belirterek çalışmaların devam ettiğini aktardı.

2023 Yılında Meb'in Yeni Projeleri

       2023 yılında Meb'de yapılacak yeni projelerden biriside Türkçenin korunması ve geliştirilmesi için "Türkçe Söz Varlığı Projesi" ile "Dört Beceride Türkçe Dil Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Projesi"n olduğunu söyledi. Pilot okullarda hayata geçirilen proje okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine sahip olma durumlarını belirlemek amacıyla ilk kez bir Türkçe sınavı uyguladıklarını söyledi.

        Bunun dışında yeni projelerden biri daha olan Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi ise okulların kapasitesini belirlemek ve bu sayede eğitime ayrılan kaynakları daha doğru kullanmak amaçlı uygulanmaya başlandı.Bu sayede derslik başına düşen öğrenci sayısı doğru hesaplanarak ikili öğretim veren sabahçı ve öğlenci okulların tam güne geçmesine imkan sağlanacak

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 364284
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.