/ Gündem

Ziya Selçuk açıkladı: Yüzde 90,34 seviyesine ulaştı

17 Kasım 2019
A


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen norm kadro doluluk oranlarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 90,61, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 88,45, ülke genelinde ise yüzde 90,34 seviyesinde olduğunu bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK),  Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve ÖSYM Başkanlığı ile bağlı kuruluşların  2020 bütçeleri ve 2018 yılına ait kesin hesaplarının görüşüldüğü TBMM Plan ve  Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı  Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim  hizmetlerini yerine getirebilmek için eğitim bütçenin, 177 milyar 605 milyon 504  bin lira olarak belirlendiğini bildiren Selçuk, "Bu rakam 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 16,2'sini oluşturmaktadır." bilgisini verdi.
"KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"
   
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 12 bin 851 okul  öncesi,  24 bin 856 ilkokul, 19 bin 345 ortaokul ve 12 bin 662 lise ile toplam 69  bin 714 okulda 1 milyon 126 bin 780 öğretmen ve açık öğretim öğrencileri de dahil olmak üzere 17 milyon 870 bin 712 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam edildiğini  dile getiren Selçuk, okul terklerinin ve öğrenci barınma sorunlarının en aza  indirilmesine, güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına, kadın ve çocukların da  içerisinde yer aldığı dezavantajlı kesimlerin eğitimden azami derecede faydalanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi. 
 
"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"
 
2023 Eğitim Vizyonu ve 11. Kalkınma Planı kapsamında öğretim  programlarının esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulmasının  hedeflendiğini belirten Selçuk, "Bu hedef doğrultusunda, temel becerilere ilişkin  zorunlu derslerin korunması şartıyla derinleşme, kişiselleştirme, uygulamaya  yeterli zaman sağlamak için zorunlu ders saati ve çeşitlerinin azaltılması, tüm  eğitim kademelerinde ders çizelgelerinin yeniden yapılandırılması, özel eğitim  ihtiyacı olan bireylere yönelik müfredatların geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme  programlarının çeşitliliği ve niteliğinin artırılarak kazanımlarının  belgelendirilmesine ilişkin çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.
 
"69 AYINI DOLDURAN ÇOCUKLAR İLKOKULA KAYDEDİLDİ"
 
Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki hedefler doğrultusunda ilkokul  ve ortaokullarda bazı yeniliklere ve düzenlemelere gidildiğini aktardı. Eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların ilkokula  kaydedildiğine işaret eden Selçuk, ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak  okula erken başlama veya kaydın ertelenmesine de imkan sağlandığını dile getirdi. Çalışma takvimine ara tatillerin eklendiğini ve böylece çalışma  dönemlerinin daha dengeli hale gelmesinin sağlandığına dikkati çeken Selçuk,  öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları  için yaz tatili süresinin iki hafta kısaltıldığını söyledi. Teneffüs sürelerinin tekli eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika,  ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olarak belirlendiğini kaydeden  Selçuk, ortaokullarda uygulanan blok ders uygulamasının da yürürlükten  kaldırıldığını ifade etti.
 
YETİŞTİRME KURSLARI UYGULANDI
 
Bakan Selçuk, okuma, yazma ve matematik dersinde temel becerilerde  desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında  İlkokullarda Yetiştirme Programı'nı (İYEP) 81 il düzeyinde 3 ve 4. sınıflara  uyguladıklarını dile getirdi. Selçuk, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 3.  sınıf düzeyindeki öğrencilere Türkçe, matematik dersleri ve psikososyal yönden  destek çalışmalarının süreceğini bildirdi. 
 
İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin el, algoritma, robotik ve sanatsal  tasarım becerilerinin geliştirilmesi için okullarda 3 bin dolayında  tasarım-beceri atölyesi açıldığını aktaran Selçuk, bu atölyelerin imkanlar  seviyesinde açılmaya devam edeceğini belirtti.
 
"MESLEKİ GELİŞİMDE PİLOTLAMA TAMAMLANDI"
  
Ziya Selçuk, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik yeni bir mesleki  gelişim anlayışı, sistem ve model oluşturulmasının hedeflendiğini vurgulayarak  şöyle devam etti: "İhtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenlere yönelik lisansüstü eğitim  programları açılması için yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içerisinde  çalışmalara devam ediliyor. Öğretmen ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesine  yönelik yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere karma bir modelde mesleki gelişim  sisteminin alt yapısının kurulmasına yönelik, mesleki ve bireysel gelişim  alanlarında sertifika programları hazırlandı ve pilotlama çalışmaları tamamlandı.  Mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kıymetlendirilmesi ve aidiyetin  güçlenmesi için öğretmen ve yöneticilerin hakları konusunda gerekli duyarlılık  gösterilerek öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları,  görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan  Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülüyor."
 
"40 YAŞ ALTI ÖĞRETMEN ORANI YÜZDE 69"
  
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi eğitim kurumlarında 946 bin 114  öğretmenin görev yaptığını, hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının,  mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 69'una karşılık geldiğine işaret etti. Bu rakamların aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğunu  gösterdiğini dile getiren Selçuk, "40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam  öğretmen sayımızın yüzde 65'ine tekabül etmektedir. Bu süre içinde öğretmen  başına düşen öğrenci sayımız, ilköğretimde 16'ya, ortaöğretimde de 11'e  düşmüştür. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları  birbirine yakın bir orana yükseltildi. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu  Bölgesi'nde yüzde 90,61, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 88,45, ülke  genelinde ise yüzde 90,34 seviyesinde." bilgisini verdi.
 
"SINIFLAR 20 KİŞİYE DÜŞTÜ"
 
Bakan Selçuk, 2003 yılından bugüne kadar, 51 bin 912'si hayırsever  vatandaş tarafından olmak üzere toplam 315 bin 884 yeni dersliğin yapımının tamamlanarak eğitim ve öğretimin hizmetine sunulduğunu, ayrıca derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 24'e, ortaöğretimde ise 20'ye düştüğünü  bildirdi. Selçuk, şunları söyledi: "Eğitim yapılarında enerji tasarrufu sağlanabilmesi ve eğitim  yapılarının kendi enerjisini üretebilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar  kapsamında daha önce yapılanlara ilave olarak 2020 yılında 32 derslikli bir okul  enerji verimliliği esas alınarak tasarlanacak. Eğitim yapılarına ait kültür  mirasımızın bilimsel esaslar doğrultusunda korunmasına öncülük etmesi ve  araştırmacılara kaynak oluşturabilmesi amacıyla tarihi eğitim yapılarına ilişkin  örnek rölöve çalışmaları yapılacak. Ayrıca, Bakanlığımız yatırımlarında  kullanılması amacıyla ülke genelinde gönüllü mimarlık ve mühendislik ofislerinin  katkı sağlayacağı, farklı tür ve derecede eğitim yapılarına ait alternatif proje  havuzu oluşturulacak. Tasarım-beceri atölyelerinin yaygınlaştırılması amacıyla  2020 yılında orta ölçekli planlama yapılarak tüm ilçelerde toplamda 10 bin  tasarım-beceri atölyesi kurulması planlanıyor." Bugüne kadar yarım milyona yakın etkileşimli tahtanın okullara  kurulduğunu dile getiren Selçuk, 15 binden fazla okulda, okul içi ağ altyapısı  tesis edilerek, bir milyonun üzerinde ağ ucu kurulumunun yapıldığını anlattı. Bu okullara Sanal Özel Ağ (VPN) üzerinden geniş bant internet  erişiminin verildiğine işaret eden Selçuk, bu imkana sahip olmayan okullara ise  kablolu, uydu ve mobil erişim teknolojileri kullanılarak internet bağlantısı  sağlandığını ifade etti. Okulların teknolojik imkanlarının üç boyutlu yazıcılar, kodlama,  tasarım ve bilişim araçlarıyla üretime yönelik setler ve tek kart bilgisayarlar  ile daha da iyileştirildiğini belirten Selçuk, "Tüm bunları yaparken yenilikçi ve ekonomik çözümler üreterek daha az kaynakla daha çok çocuğumuza fayda sağlamak için çalışmaktayız." dedi.
 
"ENGELLİ BİREYLER İÇİN 3 MİLYAR KAYNAK"
 
Bakan Selçuk, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin fiziksel, zihinsel  ve mesleki gelişimlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak,  kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının, özel eğitim sınıfları,  özel eğitim okulları, evde veya hastanede eğitim hizmetlerinin her geçen gün  artarak devam ettiğini ifade etti. Ayrıca görme, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu bulunan,  ortopedik,zihinsel, otistik, sosyal, duygusal bozukluğu olan engelli  bireylerden, özeleğitim değerlendirme kurullarınca destek eğitimi almaları  uygun görülenlerin eğitim giderlerinin sosyal güvencesi olup olmadığına  bakılmaksızın 2006'dan itibaren Bakanlıkça karşılandığına dikkati çeken Selçuk,  sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu kapsamda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 2 bin 505  özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde 365 bin 617 engelli birey destek  eğitiminden faydalanmıştır. Engellilerin eğitim ve rehabilitasyonuna ilişkin  faaliyetlerin devamlılığının sağlanması amacıyla 2020 yılı bütçemizde 3 milyar  680 milyon lira kaynak tahsis edilmiştir."  
 
"TOPLAM EĞİTİM BÜTÇEMİZ 125 MİLYAR"
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Eğitim alanında gerçekleştireceğimiz  bütün bu faaliyetler için 91 milyar 467 milyon 345 bin lirası personel giderleri,  14 milyar 367 milyon 680 bin lirası Sosyal Güvenlik Kurumu'na devlet primi  giderleri, 9 milyar 956 milyon 271 bin lirası mal ve hizmet alım giderlerinde  kullanılmak üzere cari harcamalar, 3 milyar 739 milyon 169 bin lirası devlet  parasız yatılı öğrencileri, burslar ile diğer cari transferler, 5 milyar 836  milyon 918 bin lirası sermaye giderleri, 29 milyon 479 bin lirası sermaye  transferleri olmak üzere toplam 125 milyar 396 milyon 862 bin lira Milli Eğitim  Bakanlığı bütçesine tahsis edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
 


YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 188613
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.