/ Gündem

Gençlik Merkezleri Kulüpleri

17 Haziran 2023
A

Gençlik Merkezi Kulüplerinde gençlerimizin ilgi alanlarına göre kendilerini ilgi duydukları...


Gençlik Merkezi Kulüplerinde gençlerimizin ilgi alanlarına göre kendilerini ilgi duydukları ve çalıştıkları alanın özelliğine göre ifade edebilecekleri her türlü faaliyeti tasarlayıp, planlayıp ve gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır. Gençlerin ilgi alanlarına göre yapılan bir tasnif ile 5 Gençlik Merkezi Kulübü belirlenmiştir. Bu kulüpler ve içeriği aşağıda belirtilmiştir. Gençlik Merkezleri Kulüplerinin esası Gençlik Merkezlerimizdeki Atölye çalışmaları ile teorik/bilişsel gelişimlerini gerçekleştiren/gerçekleştirmeye devam eden gençlerimizin bu çalışmalarını çevreyle, toplumla paylaşmasını ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamalarına fırsat sunmaktadır. Bu; gençlerin atölye çalışması gerçekleştirdiği alana göre konserler, sergiler, gösteriler, oyunlar, müsabakalar, münazaralar, doğa yürüyüşleri, gönüllülük faaliyetleri, kitap okuma kritikleri, konferanslar, sempozyumlar vs. olabilmektedir. Böylece gençlerimizin kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Dolayısıyla kulüpler atölyede öğrenilenlerin uygulama alanlarıdır. Bu faaliyetlerin planlanması, kurgulanması, gerçekleştirilmesi gençlik merkezi görevlilerinin rehberliğinde gönüllü, o alana ilgisi olan gençlerin bizzat kendileri tarafından yapılmaktadır. Her bir kulüpte o alanla ilgili tüm bu iş ve işlemler; gönüllü gençlerimiz marifetiyle gençlik liderlerimiz/görevlilerimiz rehberliğinde organize edilmektedir. Bu gençlerimiz o kulüplerin üyeleridir. Her kulübün üyeleri o kulübün alanı ile ilgili aktif ve gönüllü olarak faaliyetleri planlayıp organize etmeye istekli olan gençlerimizden oluşmaktadır. 

Gençlik Merkezleri Kulüpleri’ndeki kulüpler şunlardır:

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü (Merkezim Her Yerde):

Gençlik merkezlerine ulaşma imkânı bulamayan tüm gençlere ulaşıp gençlik merkezlerinin tanıtımını yaparak, faaliyetlerden herkesin yararlanması; gençlerle gönüllülük çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve toplumda gönüllülük bilincinin artırılması; kitap okuma alışkanlığının, eleştirel düşüncenin ve kendini ifade yeteneğinin gençler arasında gelişmesi; topluma, tarihe ve medeniyete ait duyarlılıkların canlı tutulması üzerine pek çok saha çalışmaları düzenli olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Güzel Sanatlar Kulübü:

Kendini sanatla ifade etmek isteyen gençlerimizin kendilerine ve hayata dair söyleyeceklerini estetik bir dil kullanarak toplumla paylaşabileceği çeşitli programlar düzenli olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Bilim ve Teknoloji Kulübü:

Gençlerimizin bilim ve teknolojiye ait gelişmeleri yakından takip ederek tüketen değil üreten ve yenilikçi yönlerini ortaya çıkaracak programlara, yarışmalara, çalışmalara katılımları düzenli olarak sağlanmaktadır.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü:

Gençlerin hayatı etkin yaşamanın bedensel ve ruhsal sağlıktan geçtiğini görmesi, sağlıklı beslenme kadar aktiviteyi de hayatın merkezine koymaları, yaşadığımız çevreye duyarlı olmaları için çeşitli programlar düzenli olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Gönüllülük Kulübü:

Gençlerimizin hiçbir maddi karşılık beklemeden, toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak amacıyla içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak gençlik merkezlerimiz etrafında gerçekleştirilebilecek her türlü faaliyeti planlamaları ve uygulamaları amaçlanmaktadır.

Gençlik Merkezlerimizde yapılan tüm faaliyetler, gençlerimizin nitelikli zaman geçirmelerini, dolayısıyla her türlü zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacak önleyici ve koruyucu faaliyetlerdir. Bununla birlikte gençlerimizi, aileleri, toplumu bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla uzmanlar tarafından seminer, konferans, sunum çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.


Kaynak:ghgm.gsb.gov.trYORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 813398
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.