/ Gündem

Dünyanın Seçkin Üniversitelerinden Araştırmacılar Türk Üniversitelerine Geliyor

05 Mayıs 2023
A

Dünyanın seçkin üniversitelerden alanında isim yapmış uzmanlar kısmi zamanlı görevlendirmeyle Türkiye’deki üniversitelerde çalışacak...


Dünyanın seçkin üniversitelerden alanında isim yapmış uzmanlar kısmi zamanlı görevlendirmeyle Türkiye’deki üniversitelerde çalışacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) dünyanın seçkin üniversitelerinden araştırmacıların ve Türkiye’de özel sektörde ve kamuda çalışan, yenilik ve tasarım açısından katkı sağlayabilecek isimlerin üniversitelerde kısmi zamanlı istihdamının önünü açtı.

Uygulamayla dünyadaki seçkin araştırmacıların ve Türkiye’de özel sektör ile kamudaki nitelikli beyinlerin birikimlerini üniversitelere aktarması, öğrencilere özel sektör bakış açısı kazandırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin kurumsallaşması hedefleniyor.

YÖK, “Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” belirledi.

Buna göre araştırma kuruluşlarında çalışan en az doktora derecesine sahip, patent veya tasarım sahibi; fen, mühendislik sağlık alanlarında uluslararası bilimsel dergilerde yayını olan nitelikli Türk veya yabancı araştırmacılar üniversitelerde kısmi zamanlı görev alabilecek.

Yabancı araştırmacılar, YÖK tarafından esas alınan Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) ve CWTS Leiden Ranking sıralama kuruluşlarının en az 3’ünün listesinde dünya sıralamasında ilk 500 içinde yer alan üniversitelerden kabul edilecek.

Yenilik ve tasarım çalışmalarında, projelerde görev alabilecekler

Üniversitelerde kısmi zamanlı çalışacak Türk ve yabancı araştırmacılar bilimsel araştırma ve uygulamada, Ar-Ge’de, yenilik veya tasarım çalışmalarında, bilimsel araştırma projelerinde yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilecek, lisans veya lisans üstü öğretimde ders verebilecek, danışmanlık yapabilecek. Araştırmacılar süresi bir yılı geçmemek üzere haftada en az bir gün süreyle görevlendirilecek.

Araştırmacıların bilimsel yayın ve yetkinlikleri dikkate alınacak

Kısmi zamanlı olarak görevlendirilmek isteyen araştırmacılar başvurularını çalışmak istedikleri birime yapacak. Başvurular ilgili birim tarafından incelenecek ve kriterleri sağlayan araştırmacılardan çalıştırılmak istenenlerin kısmi zamanlı görevlendirme teklifleri; ilgili birim yönetim kurulunun gerekçeli uygun görüş üzerine üniversite yönetim kurulunun kararı, kurumların karşılıklı mutabakatı ve rektörün teklifi ile Yükseköğretim Kuruluna gönderilecek.

YÖK, bilimsel yayın ve yetkinlikleri dikkate alacağı değerlendirme ile araştırmacıların kısmi zamanlı görevlendirilmelerine onay verecek.

YÖK Başkanı Özvar: “Dünyanın ve ülkemizin seçkin araştırmacılarına üniversitelerimizin kapılarını açıyoruz”

YÖK Başkanı Erol Özvar, düzenleme ile dünyadaki ve Türkiye’deki seçkin araştırmacılara üniversitelerin kapılarını açtıklarını belirtti.

Bu düzenlemenin yükseköğretimin uluslararasılaşma çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Özvar, “Uluslararası tanınırlığı olan yabancı yükseköğretim kurumlarında çalışan ve bilim dünyasının tanınmış Türk veya yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve araştırmacılarının ülkemizdeki üniversitelerde çalışmaları teşvik edilecek ve kolaylaştırılacak” dedi.

Bu sayede üniversitelerin araştırma kapasitelerinin ve yayın üretkenliğinin de olumlu etkileneceğini belirten Özvar, yenilikçi ve girişimci üniversite anlayışının gelişeceğini, üniversitede ve kamuda üretilen bilginin yüksek teknolojili alanlarda sosyal ve ekonomik katma değere dönüştürülmesini teşvik edeceğini vurguladı.

Özvar, ayrıca araştırma altyapılarında, enstitülerde ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan ancak herhangi bir üniversitenin kadrosunda bulunmayan nitelikli araştırmacıların bilimsel araştırma, yayın ve proje birikimlerinin ilişkilendirildikleri üniversite ile görünür hale geleceğini belirtti. Özvar şöyle devam etti:

“Alt mevzuat çalışmaları tamamlanan düzenlemeyle üniversiteden sanayiye doğru tek taraflı iş birliğinin sanayiden ve kamudan üniversiteye doğru olması gereken eksikliği de giderilerek çift taraflı bir iş birliğinin tesis edilmesi sağlanacak. Sanayi tecrübesi ve bakış açısı üniversite öğrencilerine aktarılacak. Ayrıca sanayi tecrübesi olan bu araştırmacılar vasıtasıyla mezun olacak öğrencilere özel sektör bakış açısı kazandırılmış olacak ve öğrencilerin mezun olduklarında kolaylıkla iş bulması sağlanacak.”


Kaynak:www.yok.gov.tr

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 133976
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.